Начало

Нота след нота, дума след дума, бод след бод ние тъчем летящото килимче, на което пътешестваме с децата в света на музиката и фантазията.