Игри с пръсти

Игрите с пръсти имат своето безспорно място в израстването на детето като педагогическо средство за учене, възпитание и забавление. Използвайки вродената способност на детето да имитира, по един забавен начин, го учат на броене, цветове, рими, запаметяване, развиват фината моторика. Интензивните игри с пръсти са изключително важни до предучилищна възраст. Чрез движението, те плавно превеждат детето към света на символите – звуците могат да се представят със символи или букви. В по-късен етап следва развиване, усложняване и обогатяване. След тях се появява плетене, бродиране и други ръчни дейности.

А сръчното дете е умно дете!

Игрите с пръсти:

  • са най-добрия начин за преподаване на малки деца.
  • активират звукоподражанието по един забавен начин.
  • развиват езика.
  • удовлетворяват нуждата на детето от повторение и ритъм.
  • водят до среща с нови звуци и преживявания.
  • успокояват и балансират.
  • подобряват мускулната координация и концентрацията.
  • са най-добрата подготовка за писане и овладяване на музикален инструмент на по-късен етап.
  • са усилвател на връзката дете -възрастен на емоционална и душевна основа.

Проектът „Видеотека Игри с пръсти и жестове“ се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Творчески инициативи 2021“.