Стихове с жестове

С порастването на мъничкото дете римушките постепенно преминават в стихове. А когато са придружени с красиви и плавни движения, те се превръщат в душевна храна за детето. Текстовете отговарят на движенията и резултатът от това е т.нар. многосетивно обучение.  В процеса се ангажират множество сетива като средство за възприемане и преживяване – зрително, слухово, двигателно.

Редовните занимания помагат на по-късен етап развитието на абстрактното мислене, което изискват точните науки. Затова думи и жестове се поднасят заедно. Лесни за разбиране, те по непринуден начин учат детето за живота и бита, за животни и природни явления, за обкръжаващия ни свят. Те са  плавни, звучни, с изобилие от гласни, което ги прави лесно произносими от децата и бързо запомнящи се. На тях е присъща образност, приказност, хумор. Носят потенциала за обогатяване на живота на детето с положителни емоции, развиване на моториката и говора, стимулиране на вниманието и съобразителността му, като го учат да импровизира и активизират творческото му въображение. Чрез тези игри възрастните имат възможност да установят емоционален контакт с детето, като му говорят и играят с него. Използвайки вродената способност на детето да имитира,  то бива стимулирано в своето емоционално и психическо израстване, защото в достъпна за него форма получава подтик и образец за развитие на говора и мисленето. Стиховете с жестове развиват умението за слушане, четене на по-късен етап и надграждат въображението.

Стиховете с жестове:

  • повишават вниманието и фокусирането.
  • съдействат за спокойно и бавно вникване в процеса.
  • подобряват говорните умения.
  • срещат детето със света – бит, природа, околна среда.
  • развиват координацията в пространството.
  • подобряват социалните взаимодействия в група.

Проектът „Видеотека Игри с пръсти и жестове“ се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Творчески инициативи 2021“.