YOUTUBE канал – Видеотека Игри с пръсти и жестове

Видеотека – Игри с пръсти и жестове е един проект на „Приказки по ноти“ за изграждането на видео канал с много и разнообразни игри за деца 2-10г.

Включва игри с пръсти, стихове с жестове, скороговорки, логоритмика, body percussion. Тези игри въздействат върху детето с думи, движения, мелодия и ритъм и резултатът от това е многосетивно обучение.

По непринуден начин учат детето за живота и бита, за животни и природни явления, обогатяват живота на детето с положителни емоции, развиват моториката и говора, стимулират вниманието и съобразителността му, като го учат да импровизира. Игрите развиват умението за слушане, четене на по-късен етап и надграждат въображението. Така възрастните имат възможност да установят и емоционален контакт с детето. Точно заради всички тези качества на игрите с пръсти и движения са изключително важно средство за работа и общуване с децата както от педагози, възпитатели, родители, ръководители на детски театрални школи.

Проектът стартира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.