За нас

Светът на „Приказки по ноти“ е пъстър, вълшебен и неочакван. Ние също сме откриватели в него.

При нас ще намерите Музика, Театър, Светлинен театър, Видеотека – Игри с пръсти и жестове, Аудио Приказки по ноти, Концерти, Майсторилници. С много любов е свързан създаващият процес на нашата работа – сценарии, драматизации, проектиране и изготвяне на декори и кукли, рисувани картини за Светлинния ни театър, авторска музика.

Работата ни е адресирана към чувствата, въображението и развитието на емоционалната интелигентност. За децата е важно да възприемат мелодичността на езика, красивите думи, добрите постъпки. Докато растат светът на приказките и музиката помага не само да осмислят вътрешните си преживявания, но и да опознаят външния свят.

Искаме да докоснем сърцата на децата с любов и да посеем семенцата на доброто.