Логоритмика и Body percussion

Логоритмика

Човекът е музика, а човешкото тяло – музикален инструмент. Във всеки е заложен усета за хармония, ритъм и звук. А всяко дете възпроизвежда според собствените си темпове. Няма елемент на оценяване, това е процес.

Логоритмиката е комплекс от упражнения, обединяващи в себе си движение, музика и реч. Тя е изключително полезна за децата в предучилищна възраст, но е много ефективен инструмент и след това. Упражненията могат да бъдат съобразени като сложност със съответната възраст или конкретното дете. Могат да са опростени или да се доразвият с добавянето нови елементи.

Логоритмиката:

 • подпомага развитието на речта.
 • помага за изразяване на емоции.
 • е метод за промяна на настроението, успокояване, релаксиране, активизиране.
 • е средство за комуникация.
 • разгръща на въображението, тренира паметта.
 • активира звукоподражанието.
 • Упражнява контрол на дишане, координация, ловкост, бързина.
 • помага на децата да се превъплъщават в различни роли на приказни герои.
 • Е ЗАБАВЛЕНИЕ!

Body percussion

Човешкото тяло е инструментът! Body percussion буквално преведено е „перкусия на тялото“. Това е брилянтен начин за игра и създаване на ритъм с ръце, крака, пръсти. Може да бъде практикувано отделно или в група.

Традиционно четирите основни перкусионни звуци на тялото (в ред от най-ниската до най-високата височина) са: тупване с крак, потупване с ръце по бедрата, пляскане, щракане. Има много други възможности като: почукване с пръсти по масата, пляскане по коленете, потупване на върха на главата, тропащи крака, триене на ръце, пукащи пълни с въздух бузи, потупване с два пръста по дланта, щракане с език в небцето.

Упражненията могат да варират като сложност – от най-прости до изключително сложни. В своите най-виртуозни варианти Body percussion се практикува и като изключително зрелищно сценично изкуство.
Понякога преди началото на урок/занимание децата са сънени или уморени. Имате последен урок от един дъждовен ден или пък децата са сънени? Започнете с енергизатор – Body percussion. Това събужда и подготвя децата да се учат. Точността и ритмичността в изпълнението фокусират вниманието и повдигат тонуса.

Практикуването на Body percussion води до подобрения в три области:

 • Физическата – стимулира осъзнаването на тялото, контрола на движението и мускулната сила, координацията и баланса в пространството;
 • Психична – подобрява концентрацията, паметта и възприятието;
 • Социална – помага за изграждането на хармонични взаимоотношения и води до намаляване на тревожността в общуването.

Затова – играйте, пейте, ритмизирайте и се забавлявайте!

Проектът „Видеотека Игри с пръсти и жестове“ се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Творчески инициативи 2021“.